gototop
image
image
image
image
image image image image
Home SEO Google optimizacija
Serbian (Latin)English (United Kingdom)

Google optimizacija web sajtova


Google optimizacija i optimizacija web sajtova u svetu SEO predstavljaju skoro sinonome i to samo zbog specifične uloge i dominantnog položaja Google-a u odnosu na druge pretraživače. Takođe, to su i ključne fraze koje svaki web dizajn studio, koji u sklopu svojih usluga nudi i search engine optimization,  mora ozbiljno uzeti u razmatranje. Optimizacija sajta za Google se pored ostalih stvari o kojima treba voditi računa, direktno povezuje sa poštovanjem Google webmaster guidelines i razumevanjem kako Google funkcioniše po pitanju rezultata pretrage i načina rangiranja web stranica.
Google i svi ostali pretraživači imaju svoj algoritam koji predstavlja matematičku formulu koju svaki search engine koristi da vrednuje i oceni web stranice, kao i da ih poređa po važnosti na osnovu rezultata odrđene pretrage. Takođe poseduju veoma visoko razvijenu tehnologiju, direktne i jasne korisničke interfejse, kao i veliku paletu alata za pretragu koji korisnicima pretraga omogućuju lak pristup najrazličitijim informacijama preko interneta.
Kada na Google-u tražite određenu ključnu reč ili izraz, za razliku od ostalih pretraživača gde ćete za rezultat dobiti manje kompleksnu analizu sadržaja pretrage a samim tim i neprecizniju, Google tehnologija pretraživanja u sebe uključuje Page Rank Technology i Hypertext Matching Analysis koje obavljaju nekoliko instant kalkulacija veoma složenog obima bez ljudske intervencije, koje su se strukturalno širile uzimajući u obzir sve veći broj faktora, kako su se i internet i Google proširivali.
Page Rank predstavlja korišćenje algoritma koji koristi bukvalno milione promenljivih faktora i pojmova i određuje meru značaja web stranica izračunato rešavanjem jednačine od 500 miliona varijabli i više od 3 milijarde pojmova. Za razliku od drugih pretraživača, Google ne računa linkove direktno, već koristi ekstenzivnu link strukturu kao organizacioni alat. Kada na primer sa strane A postoji link koji vodi do strane B, tada Google to računa kao glas od strane A za stranu B. Dalje, Google računa značaj određene web stranice kroz broj i kvalitet primljenih glasova, odnosno kroz kvalitet i broj linkova ka toj stranici. Na taj način web strane koje su značajne i predstavljaju neki vid autoriteta i poverenja, prenose deo svojih vrednosti preko linkova na strane do kojih ti linkovi vode. Treba istaći još i to da je u ovom procesu kompletno isključen faktor ljudske intervencije.
Hypertext Analizom Poklapanja Google analizira tekstualni sadržaj na svakoj stranici uzimajući u obzir sve faktore u vidu fontova, naslova, podnaslova i tačne pozicije svih pojmova. Takođe se analizira sadržaj neposrednog okruženja određene web stranice, kroz koncept poverenja, značaja, autoriteta i povezanosti sadržaja samog domena na kome se stranica nalazi. Nezanemarivanje bilo kog aspekta vezanog za sadržaj na jednoj internet stranici i njenog najbližeg okruženja, tokom godina je direktno uslovilo da su Google-ovi rezultati pretraga najprecizniji odgovori na zadate i tražene pojmove.
Google ima veoma jednostavnu proceduru u tri koraka prilikom rešavanja svakog podnetog zahteva traženja u search box:
1.    Kada se traženi pojam upiše u search box i pritisne enter, web server šalje pretragu do index servera na kome se nalaze određene internet stranice koje sadrže traženi pojam.
2.    Posle toga, pretraga se prosleđuje do doc servera koji sadrže pohranjene dokumente i tom prilikom im se dodatno dodeljuju vrednosti iz meta description taga ili se na osnovu sadržaja na web stranici formiraju tzv. Snippeets koji opisuju svaki rezultat pretrage.
3.    SERPs ili Search Engine Result Pages se vraćaju korisniku kao odgovor na traženi pojam za nekoliko stotinki.
Otprilike jednom mesečno, Google updejtuje svoj index preračunavajući page rank svake pregledane stranice. Zbog prirode page rank tehnologije i obimnosti index servera potrebno je par dana da se obave sva potrebna preračunavanja. U tom periodu rezultati pretraga se često menjaju, ponekad iz minuta u minut. Period za vreme updejta se zbog variranja rezultata naziva i Google Dance i najčešće se može uočiti za vreme poslednje dekade svakog meseca.


Popularni Projekti


>> Brending proces - Fertico kompanija
>> Web dizajn - Green Line
>> Dizajn kataloga - Ergomade
>> Dizajn vizit karte - Feniks NLM
>> Logo dizajn - Sound Control
>> Video montaža - Polaris Media

 

Shindiri Klijenti


Kao web dizajneri i dizajneri uopšte svi težimo da budemo najbolji ali se na kraju sve svodi na to koliko vam je dobra klijent lista.

Tami ResidenceCentar Cad
James L. WilliamsDesibe
Green LineCrowwn Bet
G&T FruitsCargo Planet
Vulkan ADGoldys
ErgomadeSCGM
OriflameFeniks NLM
Red BullZenski Prostor
House and Property DirectorateUnicef
Aleksandra DedicReformisticka stranka

MaplinNisville Jazz Festival

Google+