gototop
image
image
image
image
image image image image
Home Grafički dizajn Brendiranje Grafički Dizajn Studio Shindiri | Brendiranje i Kampanje | Fertico
Serbian (Latin)English (United Kingdom)

Razvijanje "FERTICO" brenda

Strategija Brendiranja - Graphic and Web Design Studio Shindiri

Izradi brendiranja "FERTICO" kompanije prethodili su višemesečni pregovori. Pripreme i pregovori pre početka izrade svakog projekta su najbitnija stvar u poslu: to su odredjivanje prioriteta, utvrdjivanje budžeta, nalaženje obostranog interesa i utvrdjivanje jednog od najbitnijih segmenata u budućoj saradnji, a to je zdrava komunikacija sa klijentom. Konstruktivna komunikacija i korektni profesionalni odnosi su najbitniji preduslov da se projekat do kraja može uspešno izneti. Prolaženje kroz sve detalje i stavke projekta iz faze pregovora se definišu putem ugovora. Nakon što smo utvrdili da se naša buduća saradnja može odvijati pod uslovima koji podrazumevaju obostrano zadovoljstvo i nakon potpisivanja "Ugovora o Tehničko-Poslovnoj saradnji" krenuli smo sa realizacijom projekta.

Usluga izrade
"FERTICO" projekta obuhvata izradu:
1. Zaštitnog znaka i knjige grafičkih standarda
2. Dizajna svih grafičkih aplikacija
(total design)/kompletno brendiranje
4. Web prezentacije

U početnoj "dizajn fazi" je najbitnije uraditi detaljnu analizu konkurencije. Analiza koju smo odradili dala je pozitivne rezultate. Ono što je bilo ohrabrujuće je da veoma mali broj kompanija koje se bave agrokulturom, specijalizovane za oblast baštovanstva: "HOBY OUTDOOR-INDOOR" programa (iz zemlje i inostranstva) ima jake brendove u vizuelnom smislu. To nam je dalo veliki prostor da možemo da se kreativno izrazimo i sprovedemo jednu veoma snažnu vizuelnu kampanju i izradimo dizajn koji će pomeriti granice u oblasti "garden design-a" na jedan novi viši nivo.

01 | Izrada zaštitnog znaka - Razvijanje logoa

Graficki Dizajn Studio Shindiri - Brendiranje - Razvijanje logoa

ZADATAK: Napraviti više rešenja i opsežno pristupiti nalaženju najboljeg rešenja za izradu zaštitnog znaka / logotipa. Uz kreativne konsultacije sa klijentom izabrali smo najadekvatnije rešenje na osnovu koejg smo napraviti postulat za realizaciju celog "FERTICO" projekta. Sugerisali smo na odabir boja za uspostavljanje vizuelnih parametara i odredili definitivne zaštitnie boje: "crna, zelena & srebrna" boja. Izgled i boja moraju biti takvi da jasno asociraju na delatnost klijenta: baštovanstvo i agro-kulturu. Odabir "Family fonta" podrazumeva i strogo korišćenje istog na svim grafičkim aplikacijama.

02 | Izrada zaštitnog znaka - Usvajanje najboljih rešenja

Graficki Dizajn Studio Shindiri - Brendiranje - Razvijanje logoa

KNJIGA FRAFIČKIH STANDARDA obuhvata:

1. Osnovu vizuelnog identiteta: izgled, oblik i boja „FERTICO“ zaštitnog znaka
2. Deskripciju: tekstualno objašnjenje idejnog rešenja „FERTICO“ zaštitnog znaka
3. Kolor parametre: predstavljanje zaštitnih boja kroz CMYK / PANTONE i RGB skalu boja (za svaku boju ponaosob koju će sadržati zaštitni znak), tako da na osnovu tih “color parametara“ koji će biti nepromenljivi, postavljamo jasnu osnovu za njihovu dalju primenu.
-CMYK parametri: ukoliko se za logotip koristi klasična ofsetna (četvorobojna) štampa.
-RGB parametri: ukoliko se logotip koristi u WEB svrhe (website, baneri) ili bilo koje druge reklame i oglasi koje su predvidjene za internet oglašavanje.
4. Pozitiv i negativ: za primenu logotipa na svetlim površinama kao što su crno-beli oglas, crno-bela reklama, fax ili pečat...
5. Konstrukciju: prikaz prilikom pozicioniranja zaštitnog znaka na grafičku površinu, odnosi veličina, kao i sama konstrukcija znaka koja mora biti jasno definisana.
6. Upotreba fontova: odabir family fonta/fontova i njihov prikaz uz logotip...
7. Nedozvoljena upotreba logotipa: kako se logotip ne sme primenjivati, nedozvoljene rotacije, neproporcionalne transformacije, nepravilna upotreba boja...
8. Dizajn vizit karte: objašnjenje standarda veličine vizit karte, odnosa veličine logotipa i njegovo pozicioniranje, veličinu fontova, medjusobni odnosi ovih elemenata  u odnosu na površinu vizit karte...
9. Dizajn memoranduma: sa objašnjenjem standarda veličine memoranduma, odnosa veličine logotipa i njegovog pozicioniranja, veličine fontova, medjusobnih odnosa ovih elemenata  u odnosu na površinu memoranduma...
10. Dizajn koverte: sa objašnjenjem standarda veličine koverti (klasic ili american koverte-sa ili bez prozora), odnosa veličine logotipa i njegovog pozicioniranja, veličine fontova, medjusobnih odnosa ovih elemenata u odnosu na površinu memoranduma...
11. Dizajn fascikle: sa objašnjenjem standarda veličine fascikle, odnosa veličine logotipa i njegovog pozicioniranja, veličine fontova, medjusobnih odnosa ovih elemenata  u odnosu na površinu facikle...
12. Primena: primena zaštitnog znaka na pakovanjima, product box-ovima...

03 | Izrada Knjige Grafičkih Standarda

Graficki Dizajn Studio Shindiri - Brendiranje - Knjiga grafičkih Standarda

Idejno rešenje "FERTICO" zaštitnog znaka predstavlja jasnu simboliku - delatnost kompanije čiji je on vizuelni nosilac. Sam oblik i konstrukcija znaka / logotipa koji stoji apsolutno jasno, predstavlja "cleen-cut" dizajn, pojednostavljenje svih formi radi postizanja korporativnog izgleda, snažnog i izuzetno primenjljivog zaštitnog znaka. Lepota je u jednostavnosti i takvim se jednostavnim načinom rešavanja Shinridi Studio vodio, kako bi na što jednostavniji način dočarao duh same delatnosti (odabir boje i oblika) i nakon opsežnog razmišljanja i kreativnih konsultacija sa klijentom usvojili smo znak koji je vizuelno upečatljiv, lako prepoznatljiv i konstruktivno stabilan.

Shindiri Studio je u rešavanju vizuelnog identiteta "FERTICO" kompanije upotrebom pravougaone forme, zelene boje i kombinacijom stilizovanih grafičkih elemanata (listova zelene boje iznad slova "I"), obradom i doradom matičnog fonta došao do savršenih odnosa proporcija, veličine i primenjljivosti kako bi napravio idealan sklad. Font za komunikaciju je "Century Gothic" i može se upotrebljavati na bilo kojoj grafičkoj aplikaciji. Ovaj font ima lako prepoznatljivi karakter i opšte je poznat kao font koji se koristi u komercijalne svrhe za predstavljanje korporacija. Izradom zaštitnog znaka i knjige grafičkih standarda "FERTICO" kompanija dobija kompletno rešen vizuelni indetitet kompanije. Na osnovu knjige grаfičkih standarda (koju svaki naš klijent dobija u štampanom obliku i u elektronskoj formi) neće biti nikakvih problema prilikom realizacije vizuelnog dela promovisanja kampanje za svoju kompaniju.

"Zaštitni znak" i "Knjiga grafičkih standarda" predstavljaju deo "total dizajna" jer izradom logo-a / logotipa i knjigom grafičkih standarda postavljamo postulat za dalju izradu dizajna.

04 | Izrada dizajna bočica

Graficki Dizajn Studio Shindiri - Brendiranje - Dizajn Ambalaže Bočica

Izrada dizajna/projektovanja boca od 350ml, 500ml i 1000mli za ekstrakte i emulatore je bilo izuzetno kreativno i inspirativno polje u kome smo imali sreće da saradjujemo sa profesionalnim alatničarima i štamparijama koje su mogle tehnički da isprate naše vizije proizvoda.

Nadgledanje izrade alata kod plastičara u svim fazama izrade projekta je bilo čisto zadovoljstvo, kao i kontrola i nadgledanje izrade štampanih materijala (ambalaže, pakovanja, etiketa i svih ostalih štampanih materijala za potrebe klijenta) su išli zadivljujuće glatko i bez problema.

Sve to je rezultat strateškog planiranja i maksimalno profesionalno organizovanog projekta, koji je od samog starta postavljen tako da je prostor za eventualne greške bio sveden na minimum. Ovakva idealna koncepcija je rezultat izuzetno profesionalne saradnje izmedju našeg klijenta i našeg Studija, tako da smo kroz ceo projekat imali jasan plan kojeg smo se držali, a kada se stvari vezane za izradu celokupnog projekta u startu postave na "zdrave noge", pažljivo podele vremenske etape i vremenske procene za izradu svih segmenata projekata, onda stvari funkcionišu jednostavno savršeno.

05 | Razvijanje pakovanja i ambalaže

Graficki Dizajn Studio Shindiri - Brendiranje - Ambalaža - Pakovanja - Kutije

Grafički Dizajn Studio Shindiri - Brendiranje - Razvijanje Brenda

U izgradnju brenda spada i izrada dizajna etiketa, pakovanja, kutija i ambalaže. S obzirom da postoji potreba za mnogo različitih vrsta proizvoda koji će se pakovati na različite načine, nalazili smo najadekvatnija rešenja koja smo primenjivali prilikom realizacije dizajna pakovanja. Takodje smo nalazili i najbolja moguća rešenja u domenu štamparske tehnologiješto se tiče izbora boja, materijala, kvaliteta papira i svih ostalih mogućnosti koja savremena tehnologija štampe može da pruži.

CILJ: s obzirom da su ciljna grupa ljudi koji se bave baštovanstvom, morali smo obratiti posebnu pažnju na to kako da se dodje do te ciljne grupe na pravi način. Kako ih pridobiti i kako da se što lakše informiše ta ciljna grupa? Uz adekvatan marketinški plan i dobro osmišljenu kampanju došli smo do željenih rezultata. Izrada dizajna kataloga, brošura, flajera, vizit karti i svih ostalih reklamnih materijala za potrebe kijenta prestavljaju deo "total dizajna" i svaka od ovih grafičkih aplikacija je izradjena sa puno pažnje, truda i profesionalizma.

Napravili smo novu vizuelnu estetiku kompanije našeg klijenta, korporativan dizajn, KOMPLETNO BRENDIRANJE.


Novi vizuelni indetitet "FERTICO" kompanije ima jasno definisane visoke standarde čime smo omogućili lakše pridobijanje (informisanje) ciljne grupe i u mnogosti olakšali proboj "FERTICO" brenda na tržištu. SADRŽAJ: svaki potencijalni klijent "FERTICO" kompanije dobija sve neophodne informacije o uslugama, proizvodima, proizvodnim linijama i ostalim pojedinostima vezanim za poslovanje našeg klijenta na zanimljiv i jedinstven način.

06 | Razvijanje Bar Koda & Piktograma

Graficki Dizajn Studio Shindiri - Brendiranje - Razvijanje - Piktogrami - Bar Code

EFEKAT: novi dizajn na dostojanstven način prezentuje kompaniju našeg klijenta, tako da potencijalni klijenti imati kompletnu sliku o pravoj veličini "FERTICO" kompanije na osnovu nove vizuelne estetike. Ciljna grupa našeg klijenta vremenom počinje da uvidja da je "FERTICO" ozbiljna kompanija koja postoji i radi za pasionirane ljubitelje baštovanstava, u sklopu svog "hoby outdoor/indoor" programa. "Feed-back" u vidu izveštaja koje dobijamo od našeg klijenta o njihovom poslovanju i prometu, govori da, od kako je uradjen novi dizajn i sprovedeno "KOMPLETNO BRENDIRANJE", naš klijent ima preko 70% veći promet i prodaju proizvoda, što više nego jasno govori da smo projekat uspešno realizovali.

07 | Dizjan kutija

Graficki Dizajn Studio Shindiri - Brendiranje - Ambalaža - Ppakovanja - Kutije

TOTAL DIZAJN: podrazumeva sklapanje svih gore navedenih usluga u jednu vizuelno prepoznatljivu grafičku celinu. Od dizajna vizit kartice do dizajna bilborda, sve usluge izrade dizajna za "FERTICO" projekat su vremenom kroz plasiranje na tržište, svojom lepotom i snažnim grafičkim izrazom doprinele boljoj prepoznatljivosti i pozicioniranju "FERTICO" brenda. Sajt takodje predstavlja deo "TOTAL DIZAJNA" jer je rešen u istom maniru kao i sve ostale grafičke aplikacije za potrebe klijenta: reklamno-propagandni materijali, pakovanja, etikete, kutije, ambalaže, oglasi, bilbordi, katalozi, brošure, flajeri...

08 | Layout Web Sajta

Graficki Dizajn Studio Shindiri - Brendiranje - Layout Web Sajt

Proces sklapanja svih gore navedenih grafičkih elemenata u jednu "kompleksnu grafičku celinu" je na kraju izrade projekta dao željene rezultate. Navikavanje potrošača na jedan novi brend koji se uz adekvatan marketinški plan plasirao, a vizuelnom lepotom nametnuo i izdignuo u odnosu na konkurenciju je uspeh realizacije "FERTICO" projekta.

Samo profesionalnim pristupom i sa puno volje, truda, razumevanja i obostranom svesrdnom zajedničkom saradnjom učestvovali smo u stvaranju novog brenda na tržištu, FERTICO BREND-a.


Google+