gototop
image
image
image
image
image image image image
Home Grafički dizajn
Serbian (Latin)English (United Kingdom)

Grafički Dizajn | Promo Materijal | Štampa


Shindiri Studio - Vizit KarteShindiri Studio - BrendiranjeShindiri Studio - Katalozi Shindiri Studio - LogoiShindiri Studio - ŠtampaShindiri Studio - Video Produkcija

Grafički dizajn i njegova široka primena u savremenom poslovanju spada u jednu od osnovnih usluga Shindiri Studija. Ako grafički dizajn posmatramo kao oblik vizuelne komunikacije između dve strane od kojih prva želi nešto da proda ili plasira na tržište, a drugi da to kupi ili konzumira na bilo koji način, onda je jasno zašto je za ovu prvu stranu izuzetno važno kako će svoj proizvod ili uslugu da prezentuje svojoj ciljnoj grupi, a za uspeh na tom polju zaslužan je, pre svega, upravo kvalitetan grafički dizajn kao vizuelni medijum koji najpre dopire do potrošača. Grafički dizajn, u svojoj primeni, ima možda i najteži zadatak, a to je da u svega nekoliko sekundi ostavi snažan i pozitivan prvi utisak, što je u moru informacija kojima je današnje tržište preplavljeno možda i presudan momenat prilikom donošenja odluke o kupovini ili konzumiranju nekog proizvoda.

Grafički dizajner je osoba koja predstavlja vezu između svog klijenta i njegove ciljne grupe. Osnovni zadatak grafičkog dizajnera je odabir i aranžiranje različitih elemenata grafičkog dizajna u organizovanu i efikasnu celinu. Upravo zbog toga je kolaboracija ključni faktor u sferi grafičkog dizajna. Shindiri Studio, pored stalnih grafičkih dizajnera, oko sebe okuplja tim saradnika iz drugih oblasti: fotografa, pisaca, marketing eksperata i mladih i neafirmisanih dizajnera i ilustratora. Grafički dizajn u zadnjih par decenija obuhvata i grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima, čime se broj stručnjaka koji moraju biti uključeni u stvaranje kvalitetnog i modernog  produkta grafičkog dizajna neprestano uvećava.

S obzirom na to da je u današnje vreme grafički dizajn izuzetno moćno oružje u borbi za poziciju na tržištu, posebno zbog sve većeg broja elektronskih medija i razvoja interneta koji su glavni centri za oglašavanje, može se reći da se definicija grafičkog dizajna umnogome izmenila i da je od „primenjene umetnosti“ postao „industrijalizovana umetnost“, upravo zbog prožimanja umetničkog i komercijalnog, tj. samog dizajna i marketinških strategija, sinergije veoma različitih koncepata čija uspešna kombinacija na kraju dovodi do krajnjeg cilja, a to je visok plasman i dobit na ciljanom tržištu.

Shindiri Studio u svojoj praksi pokriva grafički dizajn u svim svojim aspektima. U naše osnovne usluge spadaju:  
- Vizuelni identitet klijenta: logo dizajn i brendiranje  
- Izrada štampanog i promo-materijala: vizit karte, katalozi, brošure, posteri, flajeri...
- Marketinške kampanje: reklame, video prezentacije, spotovi...
- Web prezentacije: od reklamnih banera do web sajtova...
- „Total design“: koncept koji obuhvata sve gore navedene aktivnosti, u cilju formiranja kompletnog vizuelnog identiteta klijenta koji tek izlazi na tržište.

Naše dugogodišnje iskustvo nam govori da  kvalitetan grafički dizajn u velikoj meri doprinosi uspešnom poslovanju klijenta. Bez obzira na to o kojoj vrsti saradnje se radi, uvek se trudimo da u želje i zamisli klijenta implementiramo svoje iskustvo i profesionalnost. Naš je cilj da klijent dobije vizuelni identitet koji će mu pomoći prilikom predstavljanja na tržištu tako što najpre pažljivo ispitujemo ciljano tržište i trudimo se da naš materijal bude uočljiviji u odnosu na konkurenciju. Sledeći korak je formiranje jedinstvenog postulata po kome se formira način predstavljanja klijenta, pri čemu je naša osnovna težnja da dizajn identiteta bude moderan, efikasan i prepoznatljiv. Grafički dizajn u svojoj daljoj primeni pokazuje sve svoje prednosti - u slučaju logo dizajna može da bude vanvremenski, kada se radi o izradi štampanog materijala može da bude izuzetno moderan i visoke estetske vrednosti, a u slučaju web prezentacija može biti izuzetno prilagodljiv i podložan promenama, u zavisnosti od trendova u toj oblasti. Sve zavisi kako se i u koje svrhe grafički dizajn primenjuje, pri čemu je iskustvo i znanje grafičkog dizajnera i celokupnog tima oko njega neprocenjivo.


Popularni Projekti


>> Brending proces - Fertico kompanija
>> Web dizajn - Green Line
>> Dizajn kataloga - Ergomade
>> Dizajn vizit karte - Feniks NLM
>> Logo dizajn - Sound Control
>> Video montaža - Polaris Media

 

Shindiri Klijenti


Kao web dizajneri i dizajneri uopšte svi težimo da budemo najbolji ali se na kraju sve svodi na to koliko vam je dobra klijent lista.

Tami ResidenceCentar Cad
James L. WilliamsDesibe
Green LineCrowwn Bet
G&T FruitsCargo Planet
Vulkan ADGoldys
ErgomadeSCGM
OriflameFeniks NLM
Red BullZenski Prostor
House and Property DirectorateUnicef
Aleksandra DedicReformisticka stranka

MaplinNisville Jazz Festival

Google+